ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 پشتیبانی هاستینگ و دامنه

درخواست های مرتبط با مسائل میزبانی وب و دامنه

  واحد فروش و امور مالی

درخواست های مرتبط با مسائل فروش کالا و امور مالی مرتبط

 خدمات طراحی و گرافیک

درخواست های مرتبط با مسائل طراحی سایت، گرافیک

 تیم پشتیبانی

پشتیبانی در خواست های مشتریان مجموعه پیام اوا

 خدمات برنامه نویسی و سفارش پروژه

درخواست های مبتنی بر ارسال سناریو پروژهای طراحی سایت